Munka Törvénykönyve magyarázattal, értelmezéssel, gyakorlati példákon keresztül

A munkarend fogalma, kötött munkarend

A munkarendet a Munkáltató állapítja meg, de a munkarenddel kapcsolatban kollektív szerződés, illetve munkaszerződés is megállapíthat szabályokat.

Kötetlen munkarend

Kötetlen a munkarend, ha a Munkáltató a munkaidő beosztására vonatkozó jogát írásban átruházza a Munkavállalóra, így a Munkavállaló vagy teljes egészében maga rendelkezik a munka- és pihenőidő felhasználásáról, vagy - részbeni átengedés esetén - csak a Munkáltató által meghatározott keretek között dönthet.

A munkaidő beosztása és annak közlése

a munkaidő-beosztást a Munkavállalóval legalább egy héttel korábban, egyheti tartamra közölni kell. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.

A munkaidő-beosztás korlátai

A Munkáltatónak a Munkavállaló munkaidejét úgy kell beosztani, hogy a beosztás szerinti napi munkaidő nem lehet 4 óránál rövidebb, illetve 12 óránál hosszabb. A beosztás szerinti napi munkaidő alsó határától részmunkaidőben, felső határától pedig készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott Munkavállaló esetében lehet kivételt tenni.

A munkaidő-beosztás korlátai

A Munkáltatónak a Munkavállaló munkaidejét úgy kell beosztani, hogy a beosztás szerinti napi munkaidő nem lehet 4 óránál rövidebb, illetve 12 óránál hosszabb. A beosztás szerinti napi munkaidő alsó határától részmunkaidőben, felső határától pedig készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott Munkavállaló esetében lehet kivételt tenni.

Osztott és osztatlan napi munkaidő

a Munkáltató az adott munkanapra a napi munkaidőt főszabályként megszakítás nélkül állapítja meg (osztatlan munkaidő). A Munkavállalóval kötött megállapodás alapján azonban lehetőség van arra, hogy a Munkáltató a napi munkaidőt legfeljebb két részletben dolgoztassa le a Munkavállalóval. Ennek feltétele, hogy a két munkavégzés között legalább két óra pihenőidőt kell biztosítani. [2012/I. törvény 100. §-a.]

Elszámolási időszak

az egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazásának egyik módja, ha a Munkáltató úgynevezett elszámolási időszakot állapít meg. Az elszámolási időszakot meg kell különböztetni a munkaidőkerettől. A munkaidőkeret a teljesítendő munkaidő mértékét határozza meg, és a munkaidő egyenlőtlen beosztásának feltétele. Az elszámolási időszak kizárólag a munkaidő beosztására szolgál.

Munkaidő beosztása vasárnapra

az új törvény rögzíti, milyen esetekben osztható be rendes munkaidő vasárnapra. Önmagában az egyenlőtlen munkaidő-beosztás már nem teszi lehetővé a vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzést. A Munkáltató vasárnapra rendes munkaidőt állapíthat meg

Munkaidő beosztása munkaszüneti napra

a rendes munkaidő munkaszüneti napra történő beosztásának esetei megegyeznek a vasárnapi munkavégzés elrendeléséivel, kivéve a több műszakos tevékenységet folytató Munkáltatót, a készenléti jellegű munkakört, a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben történő foglalkoztatásra létrejött munkaviszonyt (ez utóbbi esetekben rendes munkaidő nem osztható be munkaszüneti napra).

A rendeltetése folytán munkaszüneti napon is működő munkáltató

A Munkáltató vagy a munkakör akkor minősül a rendeltetése folytán vasárnap, illetve munkaszüneti napon is működőnek, ha a tevékenység igénybevételére a vasárnaphoz, illetve munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, illetve ha baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá vagyonvédelem érdekében kerül sor.

Éves munkanap-áthelyezés

a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter ezentúl csak az általános munkarendben foglalkoztatott Munkavállalók munkaidő-beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását szabályozhatja évente kiadott rendeletében. Ezt legkésőbb a tárgyévet megelőző év október 31-éig ki kell hirdetni. A változtatásnak azonos naptári hónapra kell esnie. Vasárnap továbbra sem nyilvánítható munkanappá.[2012/I. törvény 102. §-a.]

Munkaközi szünet

a Munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkaidő tartama, ha 6 órát meghaladja, (továbbra is) 20 perc, de amennyiben a 9 órát meghaladja, ezentúl további 25 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. Ha a Munkáltató a Munkavállaló számára a rendkívüli munkaidőt a rendes munkaidő folytatásaként rendeli el, a munkaközi szünet tartamának meghatározásakor össze kell számítani a rendes és a rendkívüli munkaidőt. A munkaközi szünet tartamát - a felek megállapodása vagy kollektív szerződés rendelkezése alápján - legfeljebb 60 percre lehet emelni. A Munkáltató egyoldalúan nem növelheti a munkaközi szünet tartamát.

Kalkulátorok
Munkaerőpiac számokban

MUNKANÉLKÜLISÉG - FOGLALKOZTATÁS

Év Foglalkoztatott Álláskereső Munkanélküliségi
ráta
Foglalkoztatotti
ráta
Népesség
1998 3.676.200 fő 310.400 fő 7.8 % 53.6 % 6.854.500 fő
1999 3.786.300 fő 285.100 fő 7.0 % 55.4 % 6.836.100 fő
2000 3.832.000 fő 263.200 fő 6.4 % 56.0 % 6.840.700 fő
2001 3.849.800 fő 233.900 fő 5.7 % 56.2 % 6.851.400 fő
2002 3.850.300 fő 238.400 fő 5.8 % 56.2 % 6.849.700 fő
2003 3.897.200 fő 244.300 fő 5.9 % 57.0 % 6.836.200 fő
2004 3.874.700 fő 252.400 fő 6.1 % 56.8 % 6.826.300 fő
2005 3.878.600 fő 303.100 fő 7.2 % 56.9 % 6.814.700 fő
2006 3.906.000 fő 316.500 fő 7.5 % 57.3 % 6.815.800 fő
2007 3.897.000 fő 311.700 fő 7.4 % 57.3 % 6.799.700 fő
2008 3.849.100 fő 328.800 fő 7.9 % 56.7 % 6.794.200 fő
2009 3.751.300 fő 420.300 fő 10.1 % 55.4 % 6.771.000 fő
2010 3.750.100 fő 474.500 fő 11.2 % 55.4 % 6.769.300 fő
2011 3.779.000 fő 467.600 fő 11.0 % 55.8 % 6.770.200 fő
2012 3.842.800 fő 474.800 fő 11.0 % 57.2 % 6.715.700 fő
2013 4.015.200 fő 403.000 fő 9.1 % 59.7 % 6.715.700 fő
2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
2014 4.078.000 fő 370.000 fő 8.3 % 60.9 % 6.715.700 fő
2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.2 % 6.715.700 fő
2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.5 % 6.715.700 fő
2014 4.122.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.7 % 6.715.700 fő
2014 4.127.000 fő 354.000 fő 7.9 % 61.8 % 6.715.700 fő
2014 4.158.000 fő 341.000 fő 7.6 % 62.4 % 6.715.700 fő
2014 4.182.000 fő 333.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
2014 4.184.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.9 % 6.715.700 fő
2014 4.155.000 fő 321.000 fő 7.2 % 62.8 % 6.715.700 fő
2015 4.142.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.6 % 6.715.700 fő
2015 4.127.000 fő 330.000 fő 7.4 % 62.5 % 6.715.700 fő
2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 61.5 % 6.715.700 fő
2015 4.117.000 fő 347.000 fő 7.8 % 62.4 % 6.715.700 fő
2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 62.4 % 6.715.700 fő
2015 4.141.000 fő 338.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
2015 4.165.000 fő 320.000 fő 7.1 % 63.2 % 6.715.700 fő
2015 4.201.000 fő 310.000 fő 6.9 % 63.8 % 6.715.700 fő
2015 4.224.000 fő 306.000 fő 6.8 % 64.1 % 6.715.700 fő
2015 4.251.000 fő 304.000 fő 6.7 % 64.5 % 6.715.700 fő
2015 4.265.000 fő 293.000 fő 6.4 % 64.8 % 6.715.700 fő
2015 4.266.000 fő 290.000 fő 6.4 % 64.9 % 6.715.700 fő
Ellenőrző kód:
E-mail:

EGYMILLIÓ MUNKAHELY

Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő

Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333fő
- Napi új álláshelyek száma 273fő

Eltelt hónapok száma 94 hónap
Eltelt napok száma 2821 nap

Aktuális
- Álláshelyek 4 251 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 265 fő
- Napi új álláshelyek 175 fő

Új munkahelyek száma 495 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 772 241 fő

Célállapot -277 241 fő

MINIMÁLBÉR VÁLTOZÁS

Év Minimálbér Bérminimum
2000 25.500 Ft. 0 Ft.
2001 40.000 Ft. 0 Ft.
2002 50.000 Ft. 0 Ft.
2003 50.000 Ft. 0 Ft.
2004 53.000 Ft. 0 Ft.
2005 57.000 Ft. 0 Ft.
2006 62.500 Ft. 68.800 Ft.
2007 65.500 Ft. 75.400 Ft.
2008 69.000 Ft. 86.300 Ft.
2009 71.500 Ft. 87.000 Ft.
2010 73.500 Ft. 89.500 Ft.
2011 78.000 Ft. 94.000 Ft.
2012 93.000 Ft. 108.000 Ft.
2013 98.000 Ft. 114.000 Ft.
2014 101.500 Ft. 118.000 Ft.
2015 105.000 Ft. 122.000 Ft.
2016 111.000 Ft. 129.000 Ft.
2017 127.500 Ft. 161.000 Ft.
2018 138.000 Ft. 180.500 Ft.
Adatkezelési szabályzat | Álltalános szerződési feltételek | Kérdésére válaszolunk | Kapcsolat | Elérhetőségek
Cégadatok

M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda
Székhely:
2600 Vác, Pálffy utca 39.
Iroda:
2600 Vác, Szivárvány utca 56.
Cgsz.: 13-09-090860 (PM. C.B.)
Adószám: 12821909-2-13

Elérhetőségek

Telefon: +36 (30) 760-3925
E-mail: munkaugyes@mtmail.hu

Telefonhívásokat minden munkanapon 8-16 között várjuk.

2013 Minden jog fenntartva.
PageRank ikon ingyen