Munka Törvénykönyve magyarázattal, értelmezéssel, gyakorlati példákon keresztül

Mentesülés a munkavégzés alól

ha a Munkavállaló a törvény erejénél fogva mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, távolléti díj illeti meg

Távolléti díj

a távolléti díj számításának szabályai lényegesen megváltoztak, ennek kapcsán megszűnt az átlagkereset intézménye. A Munkavállalót munkavégzés hiányában általában távolléti díj illeti meg.

Távolléti díj számítása teljesítménybérnél

kizárólag teljesítménybéres Munkavállaló esetében a távolléti díj meghatározásakor az alapbért figyelmen kívül kell hagyni, csak a teljesítménybérét lehet figyelembe venni.

Bérpótlék beszámítása a távolléti díjban

a bérpótlékok közül a műszak- és éjszakai pótlékot csak akkor kell beszámítani a távolléti díjba, ha az irányadó időszak során a Munkavállaló beosztás szerinti munkaideje legalább 30 százalékának megfelelő tartamban pótlékra jogosító időszakban (14-06 óra között) végzett munkát. A pótlék beszámításakor a kétféle pótlékra jogosító munkavégzési időt össze kell számítani.

Minimálbér, garantált bérminimum, elvárt béremelés

a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét és hatályát már a kormány állapítja meg. A kormány felhatalmazást kapott rá, hogy Munkavállalói csoportonként (szakmánként, képzettségi szintenként) vagy akár regionálisan eltérő minimálbért (minimálbéreket) állapítson meg. A kormánynak a minimálbér összegének és hatályának meghatározása során szem előtt kell tartania a munkakör ellátásához szükséges követelményeket, a nemzeti munkaerőpiac jellemzőit, a nemzetgazdaság helyzetét, az egyes nemzetgazdasági ágazatok és földrajzi területek munkaerő-piaci sajátosságait. A minimálbért naptári évenként felül kell vizsgálni.

A munkabér elszámolása

a Munkavállaló munkabérét legalább havonta és utólag kell elszámolni. A törvénymegengedi, hogy akár a felek közötti megállapodás, akár a kollektív szerződés ettől eltérjen, és más elszámolási időszakot írjon elő, vagy állapodjanak meg a felek.

A munkabér kifizetése

, kivételként külföldi munkavégzés esetén a munkabér kifizethető a felek megállapodása szerinti devizában is, egyébiránt a munkabért főszabályként továbbra is forintban kell kifizetni. Tilos a munkabért utalvány vagy más, fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló formában kifizetni. A természetbeni munkabérfizetés lehetősége megszűnt. [2012/I. törvény 154. §-a.]

Bérfizetés egyenlőtlen munkaidő-beosztáskor

egyenlőtlen munkaidő-beosztás és órabéres díjazás alkalmazása esetén a Munkáltató a Munkavállaló havibérét az átlagos havi 174 óra alapulvételével - az általánostól eltérő teljes munkaidő esetén ennek arányos mértékével -számolja el és fizeti ki.

Bérfizetés készpénzben

Ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra - heti pihenőidőre - vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni. Ha Munkavállaló a bérfizetési napon igazoltan van távol munkahelyétől, a munkabért részére a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a Munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni.

Levonás a munkabérből

A munkabérből levonni csak jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján lehet. Jogszabály alapján történő levonás például a munkabért terhelő közterhek levonása. Végrehajtható határozat alapján történő levonásnak csak a levonásmentes munkabérrészig van helye.

Lemondás a munkabérről

a Munkavállaló egyoldalú nyilatkozattal nem mondhat le munkabérigényéről. Ezentúl azonban közös megegyezés alapján lemondhat a Munkáltatóval szembeni jövőbeni igényéről. E szabály alkalmazása során nem minősül jövőbeni igénynek, ha a Munkavállaló a már esedékes munkabérből való levonáshoz járul hozzá. [2012/I. törvény 163. § (1) bekezdése.]

Munkaidő és állásidő

A Munkavállalónak a munkaviszony keretében a Munkáltató áltál meghatározott idĹ‘ben kell rendelkezésre állnia és a Munkáltató utasításai szerint munkát végeznie. A munkaidĹ‘ független attól, hogy a Munkáltató ténylegesen tudta-e foglalkoztatni a Munkavállalót.

Kalkulátorok
Munkaerőpiac számokban

MUNKANÉLKÜLISÉG - FOGLALKOZTATÁS

Év Foglalkoztatott Álláskereső Munkanélküliségi
ráta
Foglalkoztatotti
ráta
Népesség
1998 3.676.200 fő 310.400 fő 7.8 % 53.6 % 6.854.500 fő
1999 3.786.300 fő 285.100 fő 7.0 % 55.4 % 6.836.100 fő
2000 3.832.000 fő 263.200 fő 6.4 % 56.0 % 6.840.700 fő
2001 3.849.800 fő 233.900 fő 5.7 % 56.2 % 6.851.400 fő
2002 3.850.300 fő 238.400 fő 5.8 % 56.2 % 6.849.700 fő
2003 3.897.200 fő 244.300 fő 5.9 % 57.0 % 6.836.200 fő
2004 3.874.700 fő 252.400 fő 6.1 % 56.8 % 6.826.300 fő
2005 3.878.600 fő 303.100 fő 7.2 % 56.9 % 6.814.700 fő
2006 3.906.000 fő 316.500 fő 7.5 % 57.3 % 6.815.800 fő
2007 3.897.000 fő 311.700 fő 7.4 % 57.3 % 6.799.700 fő
2008 3.849.100 fő 328.800 fő 7.9 % 56.7 % 6.794.200 fő
2009 3.751.300 fő 420.300 fő 10.1 % 55.4 % 6.771.000 fő
2010 3.750.100 fő 474.500 fő 11.2 % 55.4 % 6.769.300 fő
2011 3.779.000 fő 467.600 fő 11.0 % 55.8 % 6.770.200 fő
2012 3.842.800 fő 474.800 fő 11.0 % 57.2 % 6.715.700 fő
2013 4.015.200 fő 403.000 fő 9.1 % 59.7 % 6.715.700 fő
2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
2014 4.078.000 fő 370.000 fő 8.3 % 60.9 % 6.715.700 fő
2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.2 % 6.715.700 fő
2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.5 % 6.715.700 fő
2014 4.122.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.7 % 6.715.700 fő
2014 4.127.000 fő 354.000 fő 7.9 % 61.8 % 6.715.700 fő
2014 4.158.000 fő 341.000 fő 7.6 % 62.4 % 6.715.700 fő
2014 4.182.000 fő 333.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
2014 4.184.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.9 % 6.715.700 fő
2014 4.155.000 fő 321.000 fő 7.2 % 62.8 % 6.715.700 fő
2015 4.142.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.6 % 6.715.700 fő
2015 4.127.000 fő 330.000 fő 7.4 % 62.5 % 6.715.700 fő
2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 61.5 % 6.715.700 fő
2015 4.117.000 fő 347.000 fő 7.8 % 62.4 % 6.715.700 fő
2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 62.4 % 6.715.700 fő
2015 4.141.000 fő 338.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
2015 4.165.000 fő 320.000 fő 7.1 % 63.2 % 6.715.700 fő
2015 4.201.000 fő 310.000 fő 6.9 % 63.8 % 6.715.700 fő
2015 4.224.000 fő 306.000 fő 6.8 % 64.1 % 6.715.700 fő
2015 4.251.000 fő 304.000 fő 6.7 % 64.5 % 6.715.700 fő
2015 4.265.000 fő 293.000 fő 6.4 % 64.8 % 6.715.700 fő
2015 4.266.000 fő 290.000 fő 6.4 % 64.9 % 6.715.700 fő
Ellenőrző kód:
E-mail:

EGYMILLIÓ MUNKAHELY

Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő

Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333fő
- Napi új álláshelyek száma 273fő

Eltelt hónapok száma 94 hónap
Eltelt napok száma 2821 nap

Aktuális
- Álláshelyek 4 251 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 265 fő
- Napi új álláshelyek 175 fő

Új munkahelyek száma 495 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 772 241 fő

Célállapot -277 241 fő

MINIMÁLBÉR VÁLTOZÁS

Év Minimálbér Bérminimum
2000 25.500 Ft. 0 Ft.
2001 40.000 Ft. 0 Ft.
2002 50.000 Ft. 0 Ft.
2003 50.000 Ft. 0 Ft.
2004 53.000 Ft. 0 Ft.
2005 57.000 Ft. 0 Ft.
2006 62.500 Ft. 68.800 Ft.
2007 65.500 Ft. 75.400 Ft.
2008 69.000 Ft. 86.300 Ft.
2009 71.500 Ft. 87.000 Ft.
2010 73.500 Ft. 89.500 Ft.
2011 78.000 Ft. 94.000 Ft.
2012 93.000 Ft. 108.000 Ft.
2013 98.000 Ft. 114.000 Ft.
2014 101.500 Ft. 118.000 Ft.
2015 105.000 Ft. 122.000 Ft.
2016 111.000 Ft. 129.000 Ft.
2017 127.500 Ft. 161.000 Ft.
2018 138.000 Ft. 180.500 Ft.
Adatkezelési szabályzat | Álltalános szerződési feltételek | Kérdésére válaszolunk | Kapcsolat | Elérhetőségek
Cégadatok

M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda
Székhely:
2600 Vác, Pálffy utca 39.
Iroda:
2600 Vác, Szivárvány utca 56.
Cgsz.: 13-09-090860 (PM. C.B.)
Adószám: 12821909-2-13

Elérhetőségek

Telefon: +36 (30) 760-3925
E-mail: munkaugyes@mtmail.hu

Telefonhívásokat minden munkanapon 8-16 között várjuk.

2013 Minden jog fenntartva.
PageRank ikon ingyen