Munka Törvénykönyve magyarázattal, értelmezéssel, gyakorlati példákon keresztül

A Munkavállaló

Munkavállalónak az a természetes személy (ember) minősül, aki munkaszerződés alapján munkát végez.[2012/I. törvény 34. § (1) bekezdése.]

Cselekvőképesség

A Munkavállaló szerződéskötési képessége tekintetében a polgári jog cselekvőképességre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. (E szabályok értelmében a cselekvőképes személy maga köthet szerződést, és tehet más jognyilatkozatot, mivel az ehhez előírt életkort elérte, s rendelkezik a szükséges belátási képességgel.)

Fiatal munkavállaló

Főszabály szerint munkaviszonyt az a Munkavállaló létesíthet, aki a 16. életévét betöltötte. A 16-18 év közötti - tehát korlátozottan cselekvőképes - fiatal is létesíthet munkaviszonyt, de szükséges hozzá törvényes képviselője beleegyezése. A 16 évesnél fiatalabb, de a 15. életévét már betöltött személy is jogosult munkaviszonyt létesíteni, ha nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat (tanulói jogviszonyban áll), és a munkavégzésre az iskolai szünet alatt kerül sor.

A munkaviszony létesítése, munkaszerződés

az új törvény kimondja, hogy munkaviszony minden esetben munkaszerződéssel jön létre (például kinevezéssel már nem). Így munkaszerződést kell kötni a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőivel is. Mivel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. paragrafusa annyit tartalmaz, hogy a vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre vagy a polgári törvénykönyv megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony), vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni, ezért a vezető tisztségviselő kinevezése önmagában nem keletkeztet munkaviszonyt, ahhoz munkaszerződés megkötése is kell. [2012/I. törvény 42. § (1) bekezdése.]

A munkaszerződés írásba foglalása

A munkaszerződést írásba kell foglalni, ez a szerződés érvényességének feltétele. Az írásba foglalásról a Munkáltató köteles gondoskodni. [2012/I. törvény 44. §-a.]

Színlelt szerződés

A jognyilatkozatok tekintetében a munka törvénykönyvében nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ptk. pedig előírja, hogy a színlelt szerződés semmis, és ha az más szerződést leplez, magát a szerződést a leplezett szerződés alapján kell megítélni.

A munkaszerződés tartalmi elemei

a munkaszerződés ezentúl akkor is érvényes, ha nem tartalmazza a munkavégzés helyét. Ilyenkor azt a helyet kell munkahelynek tekinteni, ahol a Munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. A munkaszerződésben - a felek azonosító adatain kívül - továbbra is rögzíteni kell a Munkavállaló munkakörét és alapbérét. Megszűnik az állandó és a változó munkavégzési hely, valamint a szokásosan telephelyen kívül végzett munka fogalma. [2012/I. törvény 45. § (1), (3) bekezdései.]

Teljes munkaidős foglalkoztatás

Főszabály szerint a munkaviszony továbbra is teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. Ha a felek ettől el akarnak térni, és például részmunkaidős munkaviszonyt kívánnak létesíteni, erről a munkaszerződésben kifejezetten rendelkezniük kell. [2012/I. törvény 45. § (4) bekezdése.]

A munkaviszony tartama

A munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni: ha ez nem történt meg, a munkaviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni. [2012/I. törvény 45. § (2) bekezdése.]

A próbaidő szabályai

a próbaidő kikötése csak akkor érvényes, ha a felek írásban annak időtartamát is megállapítják. A próbaidő tartama továbbra is legfeljebb három hónap lehet.

A munkaviszony kezdete

, ha a felek a munkaszerződésben nem határozzák meg a munkaviszony kezdetének napját, a munkaviszony kezdete (a munkába lépés napja) a munkaszerződés megkötését követő naptári nap. (Eddig a munkaszerződés megkötését követő munkanap számított annak.) [2012/I. törvény 48. §-a.]

Elállás munkaszerződéstől

, a felek a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdete közötti időszakban nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely meghiúsíthatná a munkaviszony létrejöttét. Bármelyikük jogosult azonban ebben az időszakban elállni a munkaszerződéstől, ha körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely lehetetlenné teszi a munkaviszony teljesítését, vagy az aránytalan sérelemmel járna. Az elállás joga csak megfelelő indoklással gyakorolható. Az oknak a munkaszerződés megkötése után kell felmerülnie. A Munkáltató oldalán ilyen ok lehet a gazdasági helyzetében bekövetkezett jelentős változás, csőd- vagy felszámolási eljárás megindulása, a Munkavállaló oldalán pedig olyan indokok jöhetnek szóba, mint az egészségében bekövetkezett, a munkavégzést kizáró állapotromlás vagy a családi körülmények megváltozása, de az például nem megfelelő indok, hogy a Munkavállaló jobb állásajánlatot kapott.

Kalkulátorok
Munkaerőpiac számokban

MUNKANÉLKÜLISÉG - FOGLALKOZTATÁS

Év Foglalkoztatott Álláskereső Munkanélküliségi
ráta
Foglalkoztatotti
ráta
Népesség
1998 3.676.200 fő 310.400 fő 7.8 % 53.6 % 6.854.500 fő
1999 3.786.300 fő 285.100 fő 7.0 % 55.4 % 6.836.100 fő
2000 3.832.000 fő 263.200 fő 6.4 % 56.0 % 6.840.700 fő
2001 3.849.800 fő 233.900 fő 5.7 % 56.2 % 6.851.400 fő
2002 3.850.300 fő 238.400 fő 5.8 % 56.2 % 6.849.700 fő
2003 3.897.200 fő 244.300 fő 5.9 % 57.0 % 6.836.200 fő
2004 3.874.700 fő 252.400 fő 6.1 % 56.8 % 6.826.300 fő
2005 3.878.600 fő 303.100 fő 7.2 % 56.9 % 6.814.700 fő
2006 3.906.000 fő 316.500 fő 7.5 % 57.3 % 6.815.800 fő
2007 3.897.000 fő 311.700 fő 7.4 % 57.3 % 6.799.700 fő
2008 3.849.100 fő 328.800 fő 7.9 % 56.7 % 6.794.200 fő
2009 3.751.300 fő 420.300 fő 10.1 % 55.4 % 6.771.000 fő
2010 3.750.100 fő 474.500 fő 11.2 % 55.4 % 6.769.300 fő
2011 3.779.000 fő 467.600 fő 11.0 % 55.8 % 6.770.200 fő
2012 3.842.800 fő 474.800 fő 11.0 % 57.2 % 6.715.700 fő
2013 4.015.200 fő 403.000 fő 9.1 % 59.7 % 6.715.700 fő
2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
2014 4.078.000 fő 370.000 fő 8.3 % 60.9 % 6.715.700 fő
2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.2 % 6.715.700 fő
2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.5 % 6.715.700 fő
2014 4.122.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.7 % 6.715.700 fő
2014 4.127.000 fő 354.000 fő 7.9 % 61.8 % 6.715.700 fő
2014 4.158.000 fő 341.000 fő 7.6 % 62.4 % 6.715.700 fő
2014 4.182.000 fő 333.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
2014 4.184.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.9 % 6.715.700 fő
2014 4.155.000 fő 321.000 fő 7.2 % 62.8 % 6.715.700 fő
2015 4.142.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.6 % 6.715.700 fő
2015 4.127.000 fő 330.000 fő 7.4 % 62.5 % 6.715.700 fő
2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 61.5 % 6.715.700 fő
2015 4.117.000 fő 347.000 fő 7.8 % 62.4 % 6.715.700 fő
2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 62.4 % 6.715.700 fő
2015 4.141.000 fő 338.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
2015 4.165.000 fő 320.000 fő 7.1 % 63.2 % 6.715.700 fő
2015 4.201.000 fő 310.000 fő 6.9 % 63.8 % 6.715.700 fő
2015 4.224.000 fő 306.000 fő 6.8 % 64.1 % 6.715.700 fő
2015 4.251.000 fő 304.000 fő 6.7 % 64.5 % 6.715.700 fő
2015 4.265.000 fő 293.000 fő 6.4 % 64.8 % 6.715.700 fő
2015 4.266.000 fő 290.000 fő 6.4 % 64.9 % 6.715.700 fő
Ellenőrző kód:
E-mail:

EGYMILLIÓ MUNKAHELY

Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő

Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333fő
- Napi új álláshelyek száma 273fő

Eltelt hónapok száma 94 hónap
Eltelt napok száma 2821 nap

Aktuális
- Álláshelyek 4 251 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 265 fő
- Napi új álláshelyek 175 fő

Új munkahelyek száma 495 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 772 241 fő

Célállapot -277 241 fő

MINIMÁLBÉR VÁLTOZÁS

Év Minimálbér Bérminimum
2000 25.500 Ft. 0 Ft.
2001 40.000 Ft. 0 Ft.
2002 50.000 Ft. 0 Ft.
2003 50.000 Ft. 0 Ft.
2004 53.000 Ft. 0 Ft.
2005 57.000 Ft. 0 Ft.
2006 62.500 Ft. 68.800 Ft.
2007 65.500 Ft. 75.400 Ft.
2008 69.000 Ft. 86.300 Ft.
2009 71.500 Ft. 87.000 Ft.
2010 73.500 Ft. 89.500 Ft.
2011 78.000 Ft. 94.000 Ft.
2012 93.000 Ft. 108.000 Ft.
2013 98.000 Ft. 114.000 Ft.
2014 101.500 Ft. 118.000 Ft.
2015 105.000 Ft. 122.000 Ft.
2016 111.000 Ft. 129.000 Ft.
2017 127.500 Ft. 161.000 Ft.
2018 138.000 Ft. 180.500 Ft.
Adatkezelési szabályzat | Álltalános szerződési feltételek | Kérdésére válaszolunk | Kapcsolat | Elérhetőségek
Cégadatok

M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda
Székhely:
2600 Vác, Pálffy utca 39.
Iroda:
2600 Vác, Szivárvány utca 56.
Cgsz.: 13-09-090860 (PM. C.B.)
Adószám: 12821909-2-13

Elérhetőségek

Telefon: +36 (30) 760-3925
E-mail: munkaugyes@mtmail.hu

Telefonhívásokat minden munkanapon 8-16 között várjuk.

2013 Minden jog fenntartva.
PageRank ikon ingyen