Munka Törvénykönyve magyarázattal, értelmezéssel, gyakorlati példákon keresztül

A szabadság megváltása

a munkaviszony-megszűnéskor a Munkáltatónak az arányos szabadságot, ha nem adta ki, pénzben (távolléti díjjal) kell megváltania. Egyéb esetben nem lehet megváltani a szabadságot. Ha a Munkavállaló több szabadságot vett igénybe, mint amennyi járt neki, az erre az időre kifizetett munkabért a Munkáltató nem követelheti vissza. [2012/I. törvény 125. §-a.]

Betegszabadság

A Munkavállaló a betegség miatti keresőképtelenség tartamára betegszabadságra jogosult. A Munkavállaló nem betegszabadságot, hanem társadalombiztosítási ellátást kap a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti, valamint a várandósság miatti keresőképtelenség tartamára.

Szülési szabadság

Gyermeke születése esetén az anya 24 hét egybefüggő szülési szabadságra jogosult. A szülési szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. A Munkavállaló és a Munkáltató megállapodhat úgy is, hogy a Munkavállaló a szülést megelőzően egyáltalán nem veszi igénybe a szülési szabadságot. (E megállapodás nem érinti sem a szülési szabadság tartamát, sem a társadalombiztosítási ellátásra - terhességi-gyermekágyi segélyre - való jogosultságot.)

Fizetés nélküli szabadság gyermekgondozásra

A Munkavállaló gyermeke 3. életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amit a kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A fizetés nélküli szabadságot akár mindkét szülő egyidejűleg igénybe veheti. [2012/I. törvény 128. §-a.]

Hozzátartozó ápolása

A Munkavállaló hozzátartozója tartós személyes ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot vehet ki az ápolás idejére, de legfeljebb két évre. A tartós ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja. [2012/I. törvény 131. §-a.]

Önkéntes tartalékos katonai szolgálat

a Munkavállalónak fizetés nélküli szabadság jár tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálata teljesítésének tartamára.

Fizetés nélküli szabadság igénybevétele

Ha a fizetés nélküli szabadság a Munkavállalót a törvény erejénél fogva megilleti (például gyermek gondozása céljából), annak igénybevételéhez elegendő egy erre irányuló nyilatkozat, a Munkáltató engedélye nem szükséges. A Munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább 15 nappal korábban írásban köteles bejelenteni. [2012/I. törvény 133. § (1) bekezdése.]

Munkaidő nyilvántartása

A munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok ellenőrizhetősége és a Munkavállalói érdekek védelme érdekében a Munkáltató köteles nyilvántartani

A munkavégzés feltételeinek biztosítása

a felek ezentúl megállapodással eltérhetnek attól a szabálytól, hogy a Munkáltatónak kell biztosítania a munkavégzéshez szükséges feltételeket (például munkaeszköz).Olyan megállapodást is köthetnek, hogy egyes, a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítására a Munkavállaló köteles (például a Munkavállaló - költségtérítés ellenében - a saját autóját használja feladatai ellátásához), a távmunkavégzés esetén pedig jellemzően a Munkavállaló biztosítja a munkafeltételeket (számítógép, internet elérhetőség). [2012/I. törvény 51. § (1) bekezdése]

Költségviselés, költségtérítés

A Munkáltató kötelezettsége, hogy megtérítse a Munkavállaló munkaviszony-teljesítéssel kapcsolatos indokolt költségeit. A Munkavállaló nem köteles a költségek megelőlegezésére, de előfordulhat (például ha a munkavégzéshez biztosított gépkocsi meghibásodása miatt kihívott autómentőt vagy az irattovábbításhoz igénybe vett futárt a Munkavállaló fizeti ki), hogy a Munkáltató utólag téríti meg a felmerült költséget.

Munkavédelmi kötelezettségek

A Munkáltató biztosítani köteles az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit (e kötelezettségeit a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei szabályozzák).

Tájékoztatási kötelezettség

A Munkavállalót minden olyan tényről, adatról, körülményről, illetve ezek változásáról tájékoztatni kell, amely jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése szempontjából lényeges. [2012/I. törvény 6. § (4) bekezdése.]

Kalkulátorok
Munkaerőpiac számokban

MUNKANÉLKÜLISÉG - FOGLALKOZTATÁS

Év Foglalkoztatott Álláskereső Munkanélküliségi
ráta
Foglalkoztatotti
ráta
Népesség
1998 3.676.200 fő 310.400 fő 7.8 % 53.6 % 6.854.500 fő
1999 3.786.300 fő 285.100 fő 7.0 % 55.4 % 6.836.100 fő
2000 3.832.000 fő 263.200 fő 6.4 % 56.0 % 6.840.700 fő
2001 3.849.800 fő 233.900 fő 5.7 % 56.2 % 6.851.400 fő
2002 3.850.300 fő 238.400 fő 5.8 % 56.2 % 6.849.700 fő
2003 3.897.200 fő 244.300 fő 5.9 % 57.0 % 6.836.200 fő
2004 3.874.700 fő 252.400 fő 6.1 % 56.8 % 6.826.300 fő
2005 3.878.600 fő 303.100 fő 7.2 % 56.9 % 6.814.700 fő
2006 3.906.000 fő 316.500 fő 7.5 % 57.3 % 6.815.800 fő
2007 3.897.000 fő 311.700 fő 7.4 % 57.3 % 6.799.700 fő
2008 3.849.100 fő 328.800 fő 7.9 % 56.7 % 6.794.200 fő
2009 3.751.300 fő 420.300 fő 10.1 % 55.4 % 6.771.000 fő
2010 3.750.100 fő 474.500 fő 11.2 % 55.4 % 6.769.300 fő
2011 3.779.000 fő 467.600 fő 11.0 % 55.8 % 6.770.200 fő
2012 3.842.800 fő 474.800 fő 11.0 % 57.2 % 6.715.700 fő
2013 4.015.200 fő 403.000 fő 9.1 % 59.7 % 6.715.700 fő
2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
2014 4.053.000 fő 379.000 fő 8.6 % 60.4 % 6.715.700 fő
2014 4.078.000 fő 370.000 fő 8.3 % 60.9 % 6.715.700 fő
2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.2 % 6.715.700 fő
2014 4.107.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.5 % 6.715.700 fő
2014 4.122.000 fő 361.000 fő 8.1 % 61.7 % 6.715.700 fő
2014 4.127.000 fő 354.000 fő 7.9 % 61.8 % 6.715.700 fő
2014 4.158.000 fő 341.000 fő 7.6 % 62.4 % 6.715.700 fő
2014 4.182.000 fő 333.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
2014 4.184.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.9 % 6.715.700 fő
2014 4.155.000 fő 321.000 fő 7.2 % 62.8 % 6.715.700 fő
2015 4.142.000 fő 319.000 fő 7.1 % 62.6 % 6.715.700 fő
2015 4.127.000 fő 330.000 fő 7.4 % 62.5 % 6.715.700 fő
2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 61.5 % 6.715.700 fő
2015 4.117.000 fő 347.000 fő 7.8 % 62.4 % 6.715.700 fő
2015 4.124.000 fő 346.000 fő 7.7 % 62.4 % 6.715.700 fő
2015 4.141.000 fő 338.000 fő 7.6 % 62.8 % 6.715.700 fő
2015 4.165.000 fő 320.000 fő 7.1 % 63.2 % 6.715.700 fő
2015 4.201.000 fő 310.000 fő 6.9 % 63.8 % 6.715.700 fő
2015 4.224.000 fő 306.000 fő 6.8 % 64.1 % 6.715.700 fő
2015 4.251.000 fő 304.000 fő 6.7 % 64.5 % 6.715.700 fő
2015 4.265.000 fő 293.000 fő 6.4 % 64.8 % 6.715.700 fő
2015 4.266.000 fő 290.000 fő 6.4 % 64.9 % 6.715.700 fő
Ellenőrző kód:
E-mail:

EGYMILLIÓ MUNKAHELY

Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő

Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333fő
- Napi új álláshelyek száma 273fő

Eltelt hónapok száma 94 hónap
Eltelt napok száma 2821 nap

Aktuális
- Álláshelyek 4 251 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 265 fő
- Napi új álláshelyek 175 fő

Új munkahelyek száma 495 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 772 241 fő

Célállapot -277 241 fő

MINIMÁLBÉR VÁLTOZÁS

Év Minimálbér Bérminimum
2000 25.500 Ft. 0 Ft.
2001 40.000 Ft. 0 Ft.
2002 50.000 Ft. 0 Ft.
2003 50.000 Ft. 0 Ft.
2004 53.000 Ft. 0 Ft.
2005 57.000 Ft. 0 Ft.
2006 62.500 Ft. 68.800 Ft.
2007 65.500 Ft. 75.400 Ft.
2008 69.000 Ft. 86.300 Ft.
2009 71.500 Ft. 87.000 Ft.
2010 73.500 Ft. 89.500 Ft.
2011 78.000 Ft. 94.000 Ft.
2012 93.000 Ft. 108.000 Ft.
2013 98.000 Ft. 114.000 Ft.
2014 101.500 Ft. 118.000 Ft.
2015 105.000 Ft. 122.000 Ft.
2016 111.000 Ft. 129.000 Ft.
2017 127.500 Ft. 161.000 Ft.
2018 138.000 Ft. 180.500 Ft.
Adatkezelési szabályzat | Álltalános szerződési feltételek | Kérdésére válaszolunk | Kapcsolat | Elérhetőségek
Cégadatok

M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda
Székhely:
2600 Vác, Pálffy utca 39.
Iroda:
2600 Vác, Szivárvány utca 56.
Cgsz.: 13-09-090860 (PM. C.B.)
Adószám: 12821909-2-13

Elérhetőségek

Telefon: +36 (30) 760-3925
E-mail: munkaugyes@mtmail.hu

Telefonhívásokat minden munkanapon 8-16 között várjuk.

2013 Minden jog fenntartva.
PageRank ikon ingyen